Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Comemorare

În ziua de 24 Octombrie 2013 în marea Aulă a Academiei Române a avut loc ceremonia Comemorării festive a Centenarului de la stingerea diin viaţă a Acad. Constantin Erbiceanu (1838-1913) istoric, teolog, muzicolog şi Vice-Preşedinte al Academiei Române la începutul secolului XX. Ceremonia s-a desfăşurat sub egida actualului Vice-Preşedinte al Academiei Domnul Dan Berindei, care a rostit cuvântul de deschidere. Comunicările celor patru cercetători: Dr. Leonidas Rados (Institutul A.D. Xenopol din Iaşi), Doamna Lia Brad-Chisacof şi Dr. Mihai Ţipău (de la Institutul de Studii Sud-Est Europene) şi Prof. Dr. Viorel Cosma au fost urmărite cu interes de cei peste 100 participanţi care au fost apoi invitaţi la un cocktail oferit de Fundaţia Culturală Erbiceanu în Clubul Academicienilor.foto: Ionescu Florin


Inapoi