Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Familia Buiucliu, înrudită cu Erbicenii, în volumul II al Enciclopediei familiilor boiereşti (coordonator Mihai Dim. Sturdza)

          Un studiu despre familia Buicliu/Buiucliu, scris de către Dnii Constantin Laurenţiu Erbiceanu, preşedintele Fundaţiei Culturale Erbiceanu şi Filip-Lucian Iorga, vice-preşedintele Fundaţiei, a fost inclus spre a ilustra istoric şi biografic capitolul dedicat acestei familii în cadrul celui de-al doilea volum al lucrării Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică (Boian-Buzescu), coordonator şi coautor Mihai Dim. Sturdza, Bucureşti, Ed. Simetria, 2011 (pp. 599-600). Studiul dedicat familiei cu rădăcini armeneşti, înrudită cu familia Erbiceanu prin intermediul unei alte familii armeneşti, Popovici-Bâznoşanu, a fost realizat în principal pe baza unor documente inedite aflate în Arhiva Erbiceanu şi a unor lucrări publicate aflate în Biblioteca Erbiceanu.

Inapoi