Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Bursa Maria Brăescu

          Dl Neagu Djuvara, Preşedintele de Onoare al Fundaţiei Culturale Erbiceanu, a decis plasarea Bursei Maria Brăescu sub egida Fundaţiei. 

          Maria Brăescu s-a născut la Târgovişte, în 21 iunie 1902, ca fiică a generalului Gheorghe Moruzi (1876-1939) şi a Adinei Ştirbey. Era, aşadar, descendentă directă, la a cincea generaţie, din Alexandru-Vodă Moruzi, voievod al Moldovei şi al Ţării Româneşti, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea. S-a căsătorit, în 1928, cu inginerul Radu Brăescu, descendent al familiei boiereşti din Moldova. A fost implicată în activităţi filantropice, în cadrul Crucii Roşii, pe Frontul de Est, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În 1945 a devenit prima reprezentantă în România a Organizaţiei Salvaţi copiii. În iunie 1948, s-a refugiat la Paris. Acolo a cunoscut-o Dl Neagu Djuvara, care făcea parte din Comitetul Român de Asistenţă (CAROMAN), iniţiat de fostul ministru Nicolae Caranfil şi de colonelul Douglas Căpităneanu, în ianuarie 1948. La propunerea primului preşedinte al CAROMAN, Nicolae Caranfil, după mandatul diplomatului Raoul Bossy, Maria Brăescu a devenit preşedinte al acestei organizaţii dedicate exilului românesc, funcţie pe care avea să o ocupe timp de două decenii. Dl Neagu Djuvara a ocupat timp de câţiva ani, în cadrul aceleiaşi organizaţii, funcţia de secretar-general. 
          Maria Brăescu s-a convertit la catolicism, şi-a petrecut ultimii ani într-o mănăstire de lângă Paris şi a murit la 31 decembrie 1990. 

          Cu câţiva ani înainte de moarte, Maria Brăescu i-a împărtăşit Dlui Neagu Djuvara dorinţa de a înfiinţa, cu banii obţinuţi din vânzarea unei case, o bursă pentru personal medical (medici, asistente, infirmiere) din România, în vederea unui stagiu de o lună la Paris. Câţiva ani mai târziu, Dnii Neagu Djuvara şi Petre Rosetti-Bălănescu au vizitat-o pe Maria Brăescu la mănăstirea catolică de lângă Paris, unde se afla pe patul de moarte, şi ea le-a înmânat hârtiile necesare înfiinţării acestei burse. Decesul a survenit în chiar noaptea următoare, lăsând pe umerii unui Comitet desemnat chiar de Maria Brăescu împlinirea voinţei ultime a donatoarei. Din respectivul Comitet făceau parte cinci descendenţi ai unor ilustre familii boiereşti: Alexandru (Sandu) Ghika, Johnny Miclescu, Petre Rosetti-Bălănescu, Neagu Djuvara şi Andrei Pop-Jora. Graţie lui Alexandru Ghika, fondul a fost administrat câţiva ani de Casa Românească de la Paris, acordându-se cca. 10 burse pentru tineri medici stagiari la Paris, care în plus au beneficiat, în general, şi de găzduirea Dlui Neagu Djuvara. 

          Fundaţia Culturală Erbiceanu se va ocupa, de acum înainte, de administrarea fondului lăsat de Maria Brăescu şi de acordarea unei Burse Maria Brăescu pentru tineri medicinişti stagiari la Paris. În alegerea bursierilor, Fundaţia Culturală Erbiceanu va beneficia de recomandările unui medic reputat, al cărui nume va fi comunicat în momentul acordării primei burse sub egida Fundaţiei.
Inapoi