Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Şedinţele Fundaţiei - Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 16 / 14.01.2011

Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 16/ 14.01.2011                                                

 

 

                                                        PROCES-VERBAL

 

                                    Cea de-a noua şedinţă a Consiliului Director 
                                                al Fundaţiei Culturale Erbiceanu

 

Participanţi:

- Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu

- Dl Filip-Lucian Iorga

- Dl Alin Saidac

 

 

Ordinea de zi:

 

1) Dl Preşedinte Constantin Laurenţiu Erbiceanu a prezentat Raportul de activitate pe anul 2010 (vezi Raport de activitate al Fundaţiei Culturale Erbiceanu pentru anul 2010). Raportul a fost supus aprobării membrilor Consiliului Director şi a fost votat în unanimitate.

2) Dl Vice-preşedinte Filip-Lucian Iorga a prezentat propunerile pentru Planul Anual 2011 (vezi Plan Anual 2011), care au fost discutate şi votate în unanimitate.

3) Dl Preşedinte Constantin Laurenţiu Erbiceanu a prezentat starea financiară a Fundaţiei şi a propus un buget estimativ de 18.000 EUR pentru anul 2011. Consiliul Director a discutat şi a aprobat Bugetul estimativ pentru anul 2011 (bugetul estimativ poate fi modificat ulterior, în funcţie de nevoile Fundaţiei).


 

 Semnează:

 

 Dl Constantin  Laurenţiu Erbiceanu                 Dl Filip-Lucian Iorga                 Dl Alin Saidac

Inapoi