Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Sedinţele fundaţiei - Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 8 / 29.11.2009

Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 8 / 29.11.20091                                             

 

 

                                                        PROCES-VERBAL

 

                                    Cea de-a cincea şedinţă a Consiliului Director 
                                                al Fundaţiei Culturale Erbiceanu2

 

Participanţi:

Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu

Dl Filip-Lucian Iorga

 

 

Ordinea de zi:

 

 1) Miercuri, 25 noiembrie 2009, Dnii Constantin Laurenţiu Erbiceanu şi Filip-Lucian Iorga s-au întâlnit cu Dl Cristian Bădiliţă, care le-a adus la cunoştinţă stadiul în care se află proiectul editorial pentru care Fundaţia Culturală Erbiceanu l-a sponsorizat cu 2000 EUR. Cel de-al doilea volum, care va conţine Evanghelia după Ioan, din cadrul ediţiei critice a Noului Testament coordonate de către Dl Cristian Bădiliţă (autor al traducerii inedite şi al notelor patristice), se află în curs de definitivare şi va apărea în cursul lunii decembrie sau la începutul anului 2010.

2) Dnii Erbiceanu şi Iorga au discutat proiectele de activităţi pentru anul 2010, printre care o eventuală continuare a sprijinirii proiectului editorial al Dlui Cristian Bădiliţă şi o colaborare la organizarea Festivalului Darclée de la Brăila.

3) Dl Filip-Lucian Iorga va redacta, în cursul lunii decembrie, Raportul de activitate pe anul 2009. Raportul va fi supus aprobării Consiliului Director al Fundaţiei, în cursul lunii februarie 2010.

4) Tot la şedinţa din luna februarie 2010 va fi fixat şi Planul anual pentru 2010.

 

 

 Semnează:

 

 Dl Constantin  Laurenţiu Erbiceanu                 Dl Filip-Lucian Iorga                

 


1 Nr. 7 a fost alocat Ordinului de deplasare pentru Dl Filip-Lucian Iorga, emis în data de 28 septembrie 2009.
2 Şedinţa a avut loc la Paris, unde Dl Filip-Lucian Iorga se află pentru un stagiu de cercetare în cadrul doctoratului în istorie. Dl secretar Alin Saidac, care nu s-a putut deplasa la Paris, a fost informat în legătură cu ordinea de zi şi a aprobat deciziile luate.


Inapoi