Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Şedinţele fundaţiei - Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 1 / 5.02.2009

Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 1 / 5.02.2009                                             

 

 

                                                        PROCES-VERBAL

 

                                    Prima şedinţă a Fundaţiei Culturale Erbiceanu

 

 

Bucureşti, 5 februarie 2009

 

Participanţi:

Dl Neagu Djuvara                                

Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu

Dl Filip-Lucian Iorga

Dl Alin Saidac

 

Fundaţia Culturală Erbiceanu (F.C.E.) este funcţională, la baza înfiinţării ei aflându-se următoarele acte:

- Încheierea Judecătoriei sectorului 2 de acordare a personalităţii juridice, din 19.11.2008.

- Certificat de înscriere a persoanei juridice, din 17.12.2008.

- Statutul F.C.E din 28.10.2008.

- Actul constitutiv din 28.10.2008.

- Declaraţia de înregistrare fiscală 010A din 13.01.2009.

- Certificat de înregistrare fiscală din 6.01.2009.

- Regulament de funcţionare verificat de Dl avocat Vasile Nemeş şi aprobat de Consiliul Director, cu unanimitate de voturi.

 

Ordinea de zi:

 

- Contabilul F.C.E. va fi Dna Crăciun.

- Dl Filip Iorga prezintă propunerile de activităţi care vor constitui Planul Anual 2009.

- Se discută despre conţinutul viitorului site internet al F.C.E., a cărui înfiinţare va fi coordonată de către Dl Ştefan Gologăneanu.

- Se aprobă acordarea Premiului Constanţa Erbiceanu, în valoarea de 2500 EUR, în cadrul Concursului Internaţional George Enescu – Secţiunea Pian, celui mai bine clasat concurent român. Premiul urmează să fie acordat de juriul concursului şi decernat de Preşedintele Fundaţiei.

- Se aprobă finanţarea cu 500 EUR a revistei Erasmus a studenţilor în istorie de la Universitatea din Bucureşti, cu următoarea condiţie: redacţia va prezenta sponsorului conţinutul revistei şi va acorda spaţii în publicaţie, pentru prezentarea fundaţiei.

- Se aprobă donarea sumei de 300 EUR Institutului Român de Genealogie şi Heraldică Sever Zotta din Iaşi.

- Dl Filip Iorga va demara discuţiile cu Dl Narcis Dorin Ion, pentru găsirea şi publicarea amintirilor Luciei Erbiceanu (născută Culianu).

- Se aprobă bugetul fundaţiei pentru anul 2009, în valoare de 4500 EUR.

  Şedinţa se încheie cu discursurile Preşedintelui Fondator, Domnul Constantin Laurenţiu Erbiceanu şi al Domnului Prof. Neagu Djuvara, Preşedintele de Onoare al F.C.E.

 

 

 Semnează:

 

 Dl Constantin  Laurenţiu Erbiceanu                 Dl Filip-Lucian Iorga                Dl Alin Saidac
Inapoi