Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Prima şedinţă a Fundaţiei Culturale Erbiceanu

În data de 5 februarie 2009 a avut loc prima şedinţă a Fundaţiei Culturale Erbiceanu, în cadrul căreia s-au discutat actele constitutive alcătuite cu sprijinul Dlui avocat Vasile Nemeş (Statut, Act constitutiv, Regulament de funcţionare) şi s-a aprobat Planul Anual pentru 2009 (cf. Proces-verbal Nr. 1/5.02.2009)
Inapoi