Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Obiective

Activităţile Fundaţiei Culturale Erbiceanu se doresc o continuare a realizărilor membrilor familiei, în varii domenii. Se vor, de asemenea, un mijloc de promovare a unui set de principii şi de valori care i-au însoţit mereu pe Erbiceni: de la valoarea profesională la calitatea personală. Dorim, astfel, să acţionăm asupra ţesutului social prin intervenţii punctuale, precise şi eficace.

În vederea realizării acestui scop, Fundaţia Culturală Erbiceanu îşi propune următoarele:

 

1. Principalul instrument de realizare a obiectivelor Fundaţiei va fi acordarea periodică a câtorva premii dedicate memoriei membrilor iluştri ai familiei. Numele lor vor fi perpetuate, la fel faptele lor, iar în timp vor deveni garanţii prestigioase ale valorii profesionale şi personale a laureaţilor. De aceea, majoritatea premiilor se vor adresa tinerilor aflaţi la început de carieră, ca o confirmare şi o încurajare, în acelaşi timp.

   - muzică: PREMIUL CONSTANŢA ERBICEANU (1874 – 1961)

   - istorie: PREMIUL  acad. CONSTANTIN ERBICEANU (1838 – 1913)

   - construcţii: PREMIUL  ing. LAURENŢIU ERBICEANU (1876 – 1936)

   - valori europene: PREMIUL DINU ERBICEANU (1913 – 1998)

   - drept: PREMIUL VESPASIAN ERBICEANU (1863 – 1943)

   - etica în viaţa politică: PREMIUL ION FLUERAŞ (1882 – 1953)

 

2. Organizarea unor dezbateri ştiinţifice, mese rotunde şi conferinţe în toate domeniile culturale.

3. Organizarea periodică a unui Salon Cultural, a unor serate şi audiţii muzicale.

4. Editarea documentelor din Arhiva Erbiceanu, editarea şi reeditarea lucrărilor scrise de sau despre membrii familiei Erbiceanu.

5. Sprijinirea editării de lucrări şi acordarea de burse de studiu în străinătate pentru tineri cercetători şi artişti.

6. Realizarea unui site internet care să promoveze istoria familiei Erbiceanu şi toate activităţile fundaţiei.

7. Gestionarea şi îmbogăţirea Bibliotecii Erbiceanu, care conţine circa 8.000 de volume, printre care multe rarităţi şi cărţi purtând dedicaţii ilustre.

8. Promovarea pe plan naţional a culturii româneşti, sprijinirea dezvoltării acesteia şi a recunoaşterii sale pe plan internaţional.

Inapoi