Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Mihai Dimitrie Sturdza (1934-2020)

 Fundaţia Culturală Erbiceanu anuntă cu tristeţe stingerea din viaţă la Paris a distinsului istoric Mihai Dimitrie Sturdza (1934-2020). 

 Ultima sa vizită la sediul FCE a avut loc în toamna anului 2017 când ne-a dedicat un volum din seria familiilor boiereşti, cu literele D-E, în care figurau atât înaintaşii Erbicenilor cât şi ai Conului Neagu Djuvara. 

 Cităm dedicaţia cuprinsă în acest splendid volum: ”Lui Costache Erbiceanu vechi prieten şi cititor fidel. 8 Octombrie 2017 Mihai Sturdza”.  

 Am urmarit întotdeauna cu mare interes lansarea acestor impresionante volume şi aşteptăm continuarea publicării tomurilor ulterioare, importante pentru istoria Principatelor Române, dat fiind că ne informase asupra stadiului avansat al redactării acestora... 

 Funeraliile vor avea loc într-un cadru restrîns la Paris, urmând ca familia sa îi îndeplinească ulterior dorinţa de a fi înhumat definitiv la Iasi în cavoul domnitorului Moldovei, 

 Mihai Sturdza (1835-1848).Inapoi