Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Bibliografia Greaca sau Cartile Grecesti ...

 Avem bucuria să vă trimitem cartea Bibliografia greacă sau cărțile grecești imprimate în Principatele Române în epoca fanariotă și dedicate domnitorilor și boierilor români, scrisă de Constantin Erbiceanu (1838-1913). Această reeditare apare la Editura Enciclopedică, prin purtarea de grijă a Dr. Mihai Țipău, cercetător științific la Institutul de Studii Sud-Est Europene (Academia Română) și fost posibilă prin sprijinul Fundației Culturale Erbiceanu.

 Fundația Culturală Erbiceanu a fost înființată în 2008 de către Constantin- Laurențiu Erbiceanu (n. 1939) cu scopul general de a cunoaște, păstra și valorifica memoria familiei Erbiceanu. Printre alte obiective, Fundația își propune reeditarea în condițiile metodologiei cercetării științifice actuale a operei acad. Constantin Erbiceanu, deschizător de drumuri în domeniile bizantinologiei, teologiei canonice, istoriei muzicii.

 În acest sens, Fundația a sprijinit apariția următoarelor titluri din opera teologului și istoricului Constantin Erbiceanu:

- Ulfila, Univers Enciclopedic, București, 2013, 176 p. (ediție îngrijită de Pr. Dr. Mihai Ovidiu Cățoi)

- Opere alese. Studii teologice și istorice, Univers Enciclopedic, București, 2016, 248 p. (ediție îngrijită de Dr. Mihai Țipău)

- Studii de teologie canonică și drept bisericesc, Basilica, București, 2018, 719 p. (ediție îngrijită de Conf. Dr. Georgică Grigoriță, Alexandru Bordea, Daniel- Grigore Filimon)

 Fundația va continua acest efort de reeditare a operei acad. Constantin Erbiceanu, un titlu important fiind Istoria Mitropoliei Moldaviei și Sucevei și a Catedralei Mitropolitane din Iași (Tipografia Cărților Bisericești, București, 1888, 520 p.). De asemenea, urmează să apară biografia acad. Constantin Erbiceanu, realizată de Dr. Leonidas Rados, cercetător științific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” (Academia Română) din Iași.

 Vă mulțumim pentru prietenie și vă asigurăm de întreaga noastră dorință de a colabora. Pentru detalii legate de activitatea noastră, vă invităm să accesați site- ul www.fundatia-erbiceanu.ro

 

În numele Fundației Culturale Eribceanu, 
Constantin-Laurențiu Erbiceanu (președinte-fondator)

 

 


Inapoi