Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Historia Universitatis Iassiensis, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi

Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a publicat recent volumul VI/2015 intitulat: Historia Universitatis Iassiensis, cuprinzând interesante contribuţii pentru istoria acestei prestigioase instituţii. Cercetătorul Leonidas Rados prezintă în cadrul secţiei "Viaţa Academică şi istorie universitară" un amplu articol însumând 130 de pagini, intitulat: "Constantin Erbiceanu, profesor la Seminarul de la Socola (1868 -1886)". Această comunicare va face parte din Monografia în curs de redactare dedicată vieţii şi operei Academicianului Constantin Erbiceanu (1838 1913), care urmează să vadă lumina tiparului în cursul anului viitor.


Inapoi