Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Proiectul de traducere comentată a Noului Testament

 Fidelă misiunii pentru care a fost înfiinţată, Fundaţia Culturală Erbiceanu a sprijinit proiectul clasicistului, biblistului şi patrologului Cristian Bădiliţă de traducere comentată a cărţilor care compun Noul Testament. Începută în 2010, colaborarea neîntreruptă cu cercetătorul Cristian Bădiliţă a fost încununată recent de apariţia celei de-a doua ediţii, revăzută şi adăugită, a Evangheliei după Matei, la Editura Vremea. 

http://www.edituravremea.ro/evanghelia-dupa-matei 

 

 Proiectul de traducere comentată a Noului Testament va însuma şapte volume, după cum urmează: 

Volumul I: Evanghelia după Matei (2009, prima ediţie şi 2015, a doua ediţie) 

Volumul II: Evanghelia după Marcu (2012) 

Volumul III: Evanghelia după Luca (va apărea către sfârşitul anului în curs) 

Volumul IV: Evanghelia după Ioan (2010) 

Volumul V: Faptele Apostolilor 

Volumul VI: Epistole 

Volumul VII: Apocalipsa lui Ioan (2012) 


 Textele cuprinse în Noul Testament au fost redactate de personaje istorice, aproximativ între anii 50 si 100 d.H. Evangheliile încep să fie compuse la peste treizeci de ani de la Înviere. Încetul cu încetul, generatia apostolilor dispare, în locul ei rămânând mărturiile apostolice, adica textele despre "vestea cea buna" (sensul exact al termenului euangelion). Formarea Noului Testament, aşa cum îl cunoaştem astăzi, s-a întins pe durata a două secole, iar procesul decantării unui Canon universal în Biserică a fost extrem de zbuciumat. Versiunea de faţă constituie un omagiu implicit predecesorilor care au trudit pentru transpunerea cât mai fidelă a Cuvântului Domnului în limba română.

 

Inapoi