Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Comunicări Revista ACADEMICA

Revista ACADEMICA (editată de Academia Română) cuprinde în Nr 1-2 din Ianuarie-Februarie 2014 comunicările prezentate în Aula Academiei Române cu ocazia Comemorării Centenarului de la stingerea din viaţă a Academicianului Constantin Erbiceanu (1838-1913) după cum urmează :

 

"Constantin Erbiceanu -un mare cărturar român "susţinută de Acad. Dan Berindei Vicepreşedinte al Academiei Roomâne -pag 31

 

"Contribuţia lui Constantin Erbiceanu la dezvoltarea studiilor de istoria Bisericii Româneşti" de Mircea Păcxurariu , Membru Coresp. al Acad. Române -pag 32/33

 

"Constantin Erbiceanu, studiile neoelene în România şi predecesorul său Naum Râmniceanu " prezentată de Doamna Dr. Lia Brad Chisacof pag. 34-37

 

"Contribuţiile lui Constantin Erbiceanu la studierea izvoarelor greceşti ale Istoriei Ţărilor Române " prezentată de Dr. Mihai Ţipău.

 

Cei doi cercetători sunt membri ai Institutului de Studii Sud-Est Europene. 
Cuvântarea intitulată :"De la Iaşi la Atena.Date despre instrucţia lui Constantin Erbiceanu " a Dr. Leonidas Rados de la Institutul de Istorie A.D.Xenopol Iaşi va fi cuprinsă în volumul biografic aflat în curs de pregătire al acestuia .

 

Înfine Comunicarea :"Constantin Erbiceanu precursor al Muzicologiei Bizantine" a Prof. Dr. Viorel Cosma va fi publicată într-o revistă de specialitate .

 

Inapoi