Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

La Editura Dacia XXI din Cluj a apărut volumul Scrieri alese de Constantin Erbiceanu

          Editura Dacia XXI din Cluj-Napoca a publicat, în Colecţia Mari cărturari români, volumul Scrieri alese de Constantin Erbiceanu, cu o Postfaţă de prof. Andrei Pippidi (În amintirea unui început de drum) şi un Studiu introductiv de Arhim. Mihail Daniliuc, coordonatorul colecţiei (Profesorul Academician Constantin Erbiceanu, un ieşean mai puţin cunoscut). Volumul, care include textul autobiografic Viaţa mea, dar şi texte ale marilor istorici Nicolae Iorga şi Vasile Pârvan despre Constantin Erbiceanu, reproduce o parte din textele şi ilustraţiile publicate în ediţia anastatică a lucrării Cronicari greci care au scris despre Ţările Române în epoca fanariotă, publicată la Editura Cronicar, în anul 2003, cu sprijinul Dlui Constantin Laurenţiu Erbiceanu. 
          În amplul şi documentatul studiu introductiv, Părintele Arhimandrit Mihail Daniliuc scrie: „Astăzi, numele şi prestigiul familiei Erbiceanu este purtat cu demnitate şi deosebită cinste de inginerul Constantin Laurenţiu Erbiceanu, nepot de-al lui Laurenţiu Erbiceanu, şi deci strănepot al academicianului Constantin Erbiceanu. El a avut merituoasa iniţiativă de a pune bazele unei Fundaţii Culturale Erbiceanu, cu « … dorinţa de a perpetua memoria unei familii care a avut un rol însemnat în istoria şi cultura ţării ». Îi mulţumim în chip deosebit pentru informaţiile pe care ni le-a oferit, legate de viaţa descendenţilor familiei Erbiceanu”.

Inapoi