Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Şedinţele fundaţiei - Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 12 / 18.06.2010

Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 12/ 18.06.2010                                               

 

 

                                                        PROCES-VERBAL

 

                                    Cea de-a şaptea şedinţă a Consiliului Director 
                                                al Fundaţiei Culturale Erbiceanu

 

Participanţi:

- Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu, Preşedinte Fondator

- Dl Filip-Lucian Iorga, Vicepreşedinte

- Dl Alin Saidac, Secretar

 

 

Ordinea de zi:

 

1) Dl Vicepreşedinte Filip-Lucian Iorga a prezentat stadiul în care se află proiectele incluse în Planul Anual 2010:

a) În cursul primului trimestru al lui 2010 a fost virată în contul Dlui Leonidas Rados suma de 6750 RON, reprezentând contravaloarea primei tranşe din sponsorizarea pentru scrierea unei monografii dedicate academicianului Constantin Erbiceanu. Dl Leonidas Rados i-a prezentat Dlui Constantin Laurenţiu Erbiceanu stadiul cercetării, în cursul lunii mai, la Iaşi.

b) În cursul primului trimestru al lui 2010 i-a fost acordată Dlui Cristian Bădiliţă suma de 2060 RON, reprezentând contravaloarea sponsorizării cărţii Patristique et oecuménisme. Dl Cristian Bădiliţă este coordonatorul acestui volum trilingv (franceză, engleză şi italiană), care reuneşte contribuţiile unor personalităţi precum Monique Alexandre, Lorenzo Perrone, Andrew Louth, Angelo di Berardino, Lucian Turcescu, Michel Stavrou etc., care urmează să aibă în jur de 240 de pagini şi care va fi publicat, în cursul anului 2010, la editurile Beauchesne din Paris şi Galaxia Gutenberg din Târgu Lăpuş. Volumul va fi distribuit în Franţa şi prin reţeaua internaţională de carte religioasă, de către editura Beauchesne.

c) În cursul lunii mai 2010, Dl Filip-Lucian Iorga a purtat o discuţie cu Dna Christina Zarifopol-Illias, care se află în posesia memoriilor Luciei Erbiceanu născută Culianu. Dna Zarifopol-Illias a acceptat să trimită, în cursul lui 2010, o copie a acestor memorii, spre publicare pe site-ul Fundaţiei Culturale Erbiceanu şi să redacteze o introducere explicativă a acestui text. Demersurile pentru publicarea memoriilor Luciei Erbiceanu vor continua pe tot parcursul anului 2010. 2) Dl Preşedinte Fondator Constantin Laurenţiu Erbiceanu a făcut referire la îngheţarea temporară a celor două proiecte incluse în Planul Anual 2010 ca eventualităţi şi a prezentat alte două proiecte, propuse între timp Fundaţiei Culturale Erbiceanu, aprobate în unanimitate de către membrii Consiliului Director (care, din motive obiective, nu s-au putut întruni la momentul apariţiei acestor proiecte, pentru a redacta un proces-verbal, dar care şi-au dat cu toţii acordul pentru acceptarea celor două proiecte) şi care au început deja să se desfăşoare:

a) În cursul lunii mai 2010, a fost virată în contul Dlui Petre Eugen Covacef suma de 6200 RON, reprezentând contravaloarea unei sponsorizări unice, în vederea redactării volumului II din lucrarea monografică dedicată Portului Constanţa. Dl Inginer Petre Eugen Covacef, expert în istoria Constanţei, este autorul acestui volum, care va fi publicat în cursul anului 2011 şi care va conţine un capitol dedicat inginerului Laurenţiu (Laurent) Erbiceanu (1876-1936), director al Portului Constanţa în perioada interbelică (1918-1923). 

b) Tot în cursul lunii mai 2010, a fost virată în contul Dlui Mihai Hristu, Intendant al Concertelor Dalles, suma de 1050 RON, reprezentând contravaloarea unei sponsorizări unice în vederea acoperirii costurilor producţiei audiovizuale a “Concertelor Dalles”, evenimente filantropice care au drept scop renovarea Sălii de Concerte Dalles şi restaurarea Pianului “George Enescu”. Dl Mihai Hristu este coordonatorul grupului informal care organizează aceste evenimente, care au debutat deja cu concertul Chopin Reloaded, susţinut în data de 10 mai 2010, de către pianiştii Iulia Chirobocea şi Eugen Nazare. 

Membrii Consiliului Director îşi exprimă din nou, şi în mod formal, prin vot, sprijinul pentru desfăşurarea acestor două proiecte. 3) În perioada 13-15 mai 2010 a avut loc, la Muzeul Unirii din Iaşi, cel de-al XV-lea Congres Naţional de Genealogie şi Heraldică, organizat de Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, instituţie sponsorizată în 2009 de către Fundaţia Culturală Erbiceanu. Evenimentul a marcat împlinirea a patru decenii de prezenţă europeană a genealogiei şi heraldicii româneşti şi a 15 ani de la lansarea iniţiativei de întemeiere a Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”. Fundaţia Culturală Erbiceanu a fost reprezentată de către Dl Preşedinte Constantin Laurenţiu Erbiceanu (membru în Comitetul de Patronaj al Institutului „Sever Zotta”) şi de către Dl Vicepreşedinte Filip-Lucian Iorga (membru al aceluiaşi Institut). Reamintim că Dl Neagu Djuvara, Preşedintele de Onoare al Fundaţiei Culturale Erbiceanu este şi Preşedinte de Onoare al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”. Prin sponsorizarea din anul 2009, Fundaţia Culturală Erbiceanu a devenit unul dintre partenerii Institutului „Sever Zotta”, în organizarea Congresului Naţional de Genealogie şi Heraldică din 2010, fapt marcat prin includerea numelui Fundaţiei în materialele de prezentare ale congresului (caietul cu rezumatele comunicărilor, programul congresului, broşura cu adresele participanţilor). 


4) Marţi, 1 iunie 2010, Dl Vicepreşedinte Filip-Lucian Iorga a avut o întrevedere cu Dl. J.-A. Mittelmann, directorul Editurii Beauchesne de la Paris, în vederea publicării unui volum de convorbiri realizate de către Dl Filip-Lucian Iorga cu patru mari istorici români şi francezi (Dl Neagu Djuvara – Preşedintele de Onoare al Fundaţiei Culturale Erbiceanu, Dl Jean Delumeau, Dl Emmanuel Le Roy Ladurie, Dl Eric Mension-Rigau) şi cu faimosul muzician catalan Jordi Savall. Volumul va cuprinde, de asemenea, un studiu al Dlui Filip-Lucian Iorga pe marginea celor spuse de interlocutorii săi, accentul fiind pus pe legătura dintre istorie şi credinţa religioasă şi pe vocaţia ecumenică a celor cinci. Dl Filip-Lucian Iorga a propus sprijinirea editării acestei lucrări de către Fundaţia Culturală Erbiceanu, ca un omagiu adus istoricului şi teologului Constantin Erbiceanu şi istoricului Neagu Djuvara, Preşedintele de Onoare al Fundaţiei. 

Consiliul Director al Fundaţiei urmează să ia în discuţie finanţarea acestui proiect atunci când vor fi stabilite costurile de editare.

 

 

 Semnează:

 

 Dl Constantin  Laurenţiu Erbiceanu                 Dl Filip-Lucian Iorga                 Dl Alin Saidac

Inapoi