Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Participarea Fundaţiei Culturale Erbiceanu la cel de-al XV-lea Congres Naţional de Genealogie şi Heraldică de la Iaşi.

     În perioada 13-15 mai 2010 a avut loc, la Muzeul Unirii din Iaşi, cel de-al XV-lea Congres Naţional de Genealogie şi Heraldică, organizat de Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, instituţie sponsorizată în 2009 de către Fundaţia Culturală Erbiceanu. Evenimentul a marcat împlinirea a patru decenii de prezenţă europeană a genealogiei şi heraldicii româneşti şi a 15 ani de la lansarea iniţiativei de întemeiere a Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”. Congresul a fost plasat sub deviza „Strămoşii noştri – istoria noastră”, a fost impecabil organizat de către Dl Profesor Ştefan S. Gorovei şi de echipa din jurul acestuia şi a găzduit 70 de prezentări din domeniile genealogiei, heraldicii şi istoriei familiei. Dintre participanţi, îi amintim pe: Mihai Dim. Sturdza, Radu Albu-Comănescu, Mihai-Bogdan Atanasiu, Ruxanda Beldiman, Florian Budu şi Maria Budu-Ghyka, Dan Em. Dobreanu, Constantin Flondor, Sergiu Flondor, Ioan Godeanu, Sergiu Iosipescu, Constantin Ittu, Gheorghe Lazăr, Sandu Miclescu, Elena Monu, Radu Moţoc, Radu Negrescu-Suţu, Cătălina Opaschi, Mihai-Alin Pavel, Gheorghe Radu Stănculescu, Maria Magdalena Székely, Silviu Tabac, Tudor-Radu Tiron. Simpozionul de deschidere a fost dedicat istoriei familiei Miclescu, iar întrunirea Adunării Generale a Institutului „Sever Zotta” a confirmat alegerea Dlui Ştefan S. Gorovei în funcţia de Preşedinte al Institutului. 

     Fundaţia Culturală Erbiceanu a fost reprezentată de către Dl Preşedinte Constantin Laurenţiu Erbiceanu (membru în Comitetul de Patronaj al Institutului „Sever Zotta”) şi de către Dl Vice-preşedinte Filip-Lucian Iorga (membru al aceluiaşi Institut). Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu a rostit un scurt cuvânt în cadrul Adunării Generale a Institutului „Sever Zotta”. Reamintim că Dl Neagu Djuvara, Preşedintele de Onoare al Fundaţiei Culturale Erbiceanu este şi Preşedinte de Onoare al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”. 

     Prin sponsorizarea din anul 2009, Fundaţia Culturală Erbiceanu a devenit unul dintre partenerii Institutului „Sever Zotta”, în organizarea Congresului Naţional de Genealogie şi Heraldică din 2010, fapt marcat prin includerea numelui Fundaţiei în materialele de prezentare ale congresului (caietul cu rezumatele comunicărilor, programul congresului, broşura cu adresele participanţilor). 

     În timpul şederii la Iaşi, Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu a avut o întrevedere cu Dl Leonidas Rados, istoricul care pregăteşte o monografie dedicată academicianului Constantin Erbiceanu şi a vizitat Biserica Armenească (pentru a aduce un omagiu strămoşilor săi din familia Popovici-Bâznoşanu) şi strada care poartă numele străbunicului său, Constantin Erbiceanu. 

     Duminică, 16 mai a.c., pe drumul de întoarcere din Iaşi la Bucureşti, echipa Fundaţiei s-a oprit şi în satul Erbiceni, locul de obârşie al familiei Erbiceanu, unde au fost vizitate Biserica şi cimitirul vechi.        

Inapoi