Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Sedinţele fundaţiei - Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 11 / 10.02.2010

Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 11 / 10.02.2010                                               

 

 

                                                        PROCES-VERBAL

 

                                    Cea de-a şasea şedinţă a Consiliului Director 
                                                al Fundaţiei Culturale Erbiceanu

 

Participanţi:

Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu

Dl Filip-Lucian Iorga

Dl Alin Saidac

 

 

Ordinea de zi:

 

1) Dl Preşedinte Constantin Laurenţiu Erbiceanu a prezentat Raportul de activitate pe anul 2009 (vezi Raport de activitate al Fundaţiei Culturale Erbiceanu pentru anul 2009). Raportul a fost supus aprobării membrilor Consiliului Director şi a fost votat în unanimitate.

2) Dl Vice-preşedinte Filip-Lucian Iorga a prezentat propunerile pentru Planul Anual 2010 (vezi Plan Anual 2010), care au fost discutate şi votate în unanimitate. Dl Iorga a prezentat, de asemenea, o serie de propuneri de principiu pentru Planul Anual 2011.

3) Dl Preşedinte Constantin Laurenţiu Erbiceanu a prezentat starea financiară a Fundaţiei şi a propus un buget estimativ de 15.000 EUR pentru anul 2010. Consiliul Director a discutat şi a aprobat Bugetul estimativ pentru anul 2010.

 

 

 Semnează:

 

 Dl Constantin  Laurenţiu Erbiceanu                 Dl Filip-Lucian Iorga                 Dl Alin Saidac

Inapoi