Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Sedinţele fundaţiei - Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 6 / 23.09.2009

Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 6 / 23.09.2009                                             

 

 

                                                        PROCES-VERBAL

 

                                    Cea de-a patra şedinţă a Consiliului Director
                                                al Fundaţiei Culturale Erbiceanu

 

Participanţi:

Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu

Dl Filip-Lucian Iorga

Dl Alin Saidac

Dl Ştefan Gologăneanu (invitat)

 

 

Ordinea de zi:

 

1) Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu a prezentat îndeplinirea obiectivului principal prevăzut în Planul Anual pentru 2009: acordarea Premiului “Constanţa Erbiceanu” în cadrul Concursului Internaţional “George Enescu”, Secţiunea Pian.
Între Fundaţie şi ARTEXIM, organizatorul Festivalului Internaţional “George Enescu”, a fost încheiat un Contract de parteneriat.
Premiul a fost acordat celui mai bine clasat concurent român, Dl Sorin Creciun, iar diploma personalizată a Premiului i-a fost înmânată laureatului de către Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu, în cadrul Galei Concursului din data de 6 septembrie a.c., pe scena Ateneului Român.
În data de 7 septembrie a.c., Dl Sorin Creciun a vizitat sediul Fundaţiei, unde a avut o întrevedere cu Preşedintele fondator şi a primit premiul în valoare de 2500 EUR. Impozitul aferent premiului, 16% (400 EUR) va fi virat la Circa Financiară Sector 2 înainte de 25.10.2009.

2) Dnii Ştefan Gologăneanu şi Filip-Lucian Iorga au prezentat evoluţia site-ului Fundaţiei: site-ul a fost hostat de către Dl Ştefan Gologăneanu, a fost lansat şi promovat pe numeroase directoare româneşti şi a primit aprecieri favorabile de la mai multe personalităţi ale vieţii publice şi de la vizitatori.
În ultima lună au mai fost operate corecturi şi au fost adăugate ştiri proaspete despre activităţile Fundaţiei. Au fost create linkuri către paginile personale ale Dnilor Neagu Djuvara, Cristian Bădiliţă şi Sorin Creciun şi către site-ul Societăţii de Studii Istorice Erasmus. La rândul lui, site-ul Fundaţiei poate fi accesat din pagina Festivalului Internaţional “George Enescu”, din cea a S.S.I. Erasmus şi din pagina personală a Dlui Bădiliţă. Buna reprezentare în presă a activităţilor Fundaţiei (mai ales a acordării Premiului “Constanţa Erbiceanu”) reiese din pagina care cuprinde extrasuri din ziare, reviste şi site-uri internet şi care a fost recent inclusă în website-ul Fundaţiei. O altă pagină se referă la intervenţiile radiofonice ale Dnilor Djuvara şi Erbiceanu, legate de manifestările din cadrul Festivalului Internaţional “George Enescu”.

3) Revista Erasmus a studenţilor în istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti a fost lansată. Ea include un Cuvânt înainte scris de Dl Filip-Lucian Iorga, Vicepreşedintele Fundaţiei, şi o amplă prezentare a Fundaţiei Culturale Erbiceanu. Revista a fost tipărită într-un tiraj de 45 de exemplare, a câte 100 de pagini, la Tipograful.ro, în urma plăţii de 500 EUR venite din partea Fundaţiei Culturale Erbiceanu. La recomandarea Dnei Prof. Zoe Petre şi pentru a continua o tradiţie, şi acest număr 15 al revistei Erasmus a fost postat pe internet. Revista a fost oferită unor personalităţi precum: Neagu Djuvara, Zoe Petre, Mihai Dim. Sturdza, Lucian Boia, Bogdan Murgescu, Ion Bulei, Costin Popa etc. şi a fost donată la mai multe biblioteci, printre care Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti şi Biblioteca Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti şi urmează să fie donată şi la Bibliothèque Nationale de France.

4) La recomandarea Dlui Avocat Vasile Nemeş, Preşedintele şi Vicepreşedintele Fundaţiei s-au întâlnit cu Dna Contabil Ileana Zanfir, care a oferit consultanţă contabilă pentru mai multe proiecte ale Fundaţiei şi care urmează să întocmească bilanţurile contabile ale acesteia.

5) Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu a început înregistrarea unei serii de convorbiri cu tânărul publicist Nicolae Drăguşin (care a publicat deja interviuri cu personalităţi precum ASR Principele Radu al României, Neagu Djuvara, IPS Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului şi Timişoarei, Adrian Marino, acad. Alexandru Zub, acad. Şerban Papacostea, Ana Blandiana etc.). Convorbirile urmează să se constituie într-o carte.

6) Din cauza unor dificultăţi birocratice, Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu a propus să se renunţe la acordarea de către Fundaţie a trei burse unor absolvenţi merituoşi ai Facultăţii de Construcţii din Bucureşti. Bursele ar fi urmat să fie asimilate Premiului pentru construcţii ing. Laurenţiu Erbiceanu (1876-1936). Propunerea a fost aprobată în unanimitate, Preşedintele fondator angajându-se să îi sprijine pe cei trei în nume personal.

7) Dl Filip-Lucian Iorga a propus ca suplimentarea bugetară de 2000 EUR, aprobată de Consiliul Director al Fundaţiei în data de 6 august a.c., să fie redirecţionată către sponsorizarea traducerii comentate a Evangheliei după Ioan, realizate de către Dl Cristian Bădiliţă, cunoscut istoric al creştinismului timpuriu, eseist şi poet, care coordonează, în continuarea traducerii Septuagintei (apărută, în 8 volume, la Editura Polirom), proiectul unei noi traduceri a Noului Testament (în 7 volume; primul dintre ele, Evanghelia după Matei, a apărut deja la Editura Curtea veche). Dl Iorga le-a prezentat membrilor Consiliului Director primul volum din seria celor 7, Evanghelia după Matei şi a argumentat importanţa acestui demers, prima ediţie critică românească a Noului Testament, cu note şi comentarii de specialitate, pentru teologia şi cultura română în general. Vicepreşedintele Fundaţiei a explicat motivele pentru care această sponsorizare este vitală pentru proiect şi foarte utilă Fundaţiei: va fi un omagiu adus teologului Constantin Erbiceanu, iar numele Fundaţiei va rămâne legat de o ctitorie fundamentală pentru cultura română. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.

8) Dl Filip-Lucian Iorga a propus următoarele modificări în Regulamentul de funcţionare al Fundaţiei:
     a) Completarea ultimului paragraf din cadrul capitolului V., punctul 2., în felul următor: “În caz de forţă majoră (o scădere a patrimoniului Fundaţiei care ar pune în pericol buna întreţinere a sediului şi a bibliotecii) sau dacă este considerat necesar pentru realizarea optimă a obiectivelor Fundaţiei, Preşedintele şi Consiliul Director (cu unanimitate de voturi) pot decide ca într-un an să nu se acorde niciun premiu (...)”.
     b) Adăugarea, la capitolul V., a unui punct 3., care să sune în felul următor: “3. În vederea realizării obiectivelor sale, Fundaţia va face sponsorizări, donaţii, opere de mecenat”.
Ambele propuneri au fost aprobate în unanimitate.

9) În final, Dl Filip-Lucian Iorga a făcut câteva propuneri de principiu în privinţa Planului Anual 2010, care urmează să fie discutat în detaliu şi aprobat în februarie 2010:
     a) Votarea în unanimitate a neacordării niciunui premiu în anul 2010;
     b) Acordarea primei tranşe, în valoare de 6750 RON, din sponsorizarea Dlui Leonidas Rados, pentru scrierea unei monografii dedicate academicianului Constantin Erbiceanu.
     c) Eventual, continuarea sprijinirii publicării primei ediţii critice româneşti a Noului Testament, prin finanţarea traducerii Apocalipsei lui Ioan de către Dl Cristian Bădiliţă.
     d) Eventual, sprijinirea publicării monografiei dedicate Haricleei Darclée de către muzicologul olandez René Seghers.
Membrii Consiliului Director urmează să reflecteze la aceste propuneri, asupra cărora se va reveni la începutul anului 2010, atunci când se va decide Planul Anual pentru 2010.

 

 

 

 Semnează:

 

 Dl Constantin  Laurenţiu Erbiceanu                 Dl Filip-Lucian Iorga                Dl Alin Saidac

Inapoi