Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Sedinţele fundaţiei - Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 5 / 6.08.2009

Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 5 / 6.08.20091                                             

 

 

                                                        PROCES-VERBAL

 

                                    A treia şedinţă a Fundaţiei Culturale Erbiceanu

 

Participanţi:

Dl Neagu Djuvara

Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu

Dl Filip-Lucian Iorga

Dl Alin Saidac

Dra Oana Crăciun (invitată)

Dl Ştefan Gologăneanu (invitat)

 

 

Ordinea de zi:

 

- Preşedintele Fondator, Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu, prezintă situaţia financiară a Fundaţiei şi planurile de viitor.

- Dnii Ştefan Gologăneanu şi Filip-Lucian Iorga au prezentat forma finală a site-ului Fundaţiei, care a fost realizat de către firma Open Web Design din Brăila. A fost supusă la vot forma finală a site-ului şi s-a hotărât hostarea acestuia de către Dl Ştefan Gologăneanu şi lansarea cât mai rapidă pe web.

- Revista Erasmus a studenţilor în istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti a fost finalizată. Ea include un cuvânt înainte scris de Dl Filip-Lucian Iorga, vicepreşedintele Fundaţiei, şi o amplă prezentare a Fundaţiei Culturale Erbiceanu. Revista urmează să fie tipărită în cursul următoarelor două săptămâni, într-un tiraj de 45 de exemplare, a câte 100 de pagini, la Tipograful.ro, în urma plăţii de 500 EUR venite din partea Fundaţiei Culturale Erbiceanu. Fundaţia îşi va rezerva 10 reviste pentru arhiva sa şi pentru acţiuni de protocol. La recomandarea Dnei Prof. Zoe Petre şi pentru a continua o tradiţie, şi acest număr 15 al revistei Erasmus va fi postat pe internet. Se votează propunerea de creare a unui link din site-ul Fundaţiei către numărul 15 al revistei Erasmus.

- Graţie diligenţelor Dlui Ioan Holender, Directorul Operei din Viena şi Preşedintele Festivalului Internaţional George Enescu, există şanse ca Dl Viorel Cosma, cunoscut lexicograf din domeniul istoriei muzicii, să primească un sprijin financiar din partea CEE Musiktheater din Viena, Austria (Project Manager Anette Fritz), pentru salvarea Arhivei Muzicale Viorel Cosma (care cuprinde mii de fişe conţinând informaţii de maxim interes pentru istoria muzicii româneşti). Arhiva este ameninţată de iminenta mutare a lexicografului, care a locuit până în prezent într-o casă naţionalizată, recuperată de vechiul proprietar. La solicitarea Dnilor Holender şi Cosma, Fundaţia Culturală Erbiceanu a acceptat ca, în funcţie şi de deciziile instituţiei vieneze, să acorde, împreună cu aceasta, premiul menit să salveze o importantă arhivă documentară.

- În urma deciziei din ultima întrunire a Consiliului Director, a început colaborarea cu Dl Leonidas Rados, pentru realizarea unei monografii dedicate academicianului Constantin Erbiceanu. Între Fundaţie şi Dl Rados s-a semnat un contract care prevede obligaţiile reciproce, termenele de predare a lucrării şi sumele pe care Fundaţia le va acorda autorului.

- Dl Ştefan S. Gorovei, Cancelarul Institutului Român de Genealogie şi Heraldică Sever Zotta din Iaşi, a supus aprobării Consiliului Director al Institutului plata a 300 EUR din partea Fundaţiei Culturale Erbiceanu. Plata a fost acceptată, iar un viitor Buletin al Institutului Sever Zotta (care se distribuie gratuit, tuturor membrilor Institutului, din ţară şi din străinătate) va include o pagină de prezentare a Fundaţiei Culturale Erbiceanu.

- În data de 6 septembrie a.c., în cadrul Galei Laureaţilor Concursului Internaţional George Enescu, Preşedintele Fondator, Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu, urmează să decerneze Premiul Constanţa Erbiceanu pentru cel mai bine clasat tânăr pianist român participant la concurs. Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu urmează să îl contacteze, înaintea datei de 13 august a.c., pe Dl Mihai Constantinescu, Directorul ARTEXIM, cu care urmează să discute următoarele probleme: 
     a) Forma financiară şi juridică pe care ARTEXIM o preconizează pentru acordarea Premiului Constanţa Erbiceanu.
     b) Forma simbolică a acestui premiu (dacă există o diplomă-tip a premiilor Concursului sau dacă Fundaţia îşi poate realiza o diplomă proprie).
     c) Eliminarea actualelor fişiere WORD cu informaţii despre Fundaţie, din cadrul site-ului Festivalului Internaţional George Enescu şi includerea unui link către site-ul Fundaţiei, www.fundatia-erbiceanu.ro/

- Tot în cursul săptămânii viitoare, Dnii Ştefan Gologăneanu şi Filip-Lucian Iorga vor veni, şi în funcţie de răspunsul dat de către Dl Mihai Constantinescu de la ARTEXIM, cu o propunere de design, text şi imagini pentru diploma Premiului Constanţa Erbiceanu.

- Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu propune suplimentarea bugetului Fundaţiei, pe anul 2009, cu 2500 EUR, necesari acordării a trei burse unor absolvenţi merituoşi ai Universităţii de Construcţii din Bucureşti. Aceste 3 burse vor fi asimilate Premiului pentru construcţii ing. Laurenţiu Erbiceanu (1876-1936) şi vor fi incluse în Planul Anual pentru 2009. Tot din această sumă urmează să fie suplimentat fondul pentru Premiul Constanţa Erbiceanu şi să fie realizate şi alte cheltuieli curente. Consiliul Director a aprobat propunerea.

- Continuă colaborarea cu Dl avocat Vasile Nemeş, care asigură consultanţa juridică pentru activităţile Fundaţiei. Tot la recomandarea Dlui Nemeş se va apela la un contabil autorizat, pentru întocmirea documentelor financiare şi ţinerea evidenţelor Fundaţiei Culturale Erbiceanu. Dra Oana Crăciun va rămâne consultant intern al Fundaţiei, pe probleme contabile.

- Se stabileşte data unei întâlniri între Dnii Ştefan Gologăneanu şi Filip-Lucian Iorga, pentru o ultimă lectură şi corectură a textelor din site-ul Fundaţiei, înaintea lansării pe web. La o parte a acestei întâlniri va lua parte şi Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu, pentru a completa şi corecta legendele fotografiilor incluse în site. Dl Filip-Lucian Iorga propune data de 12 august a.c., ora 17.00, la sediul Fundaţiei. Se aprobă.

 

Şedinţa se încheie cu un cocktail, invitat special fiind Dl Neagu Djuvara.

 

 

 

 Semnează:

 

 Dl Constantin  Laurenţiu Erbiceanu                 Dl Filip-Lucian Iorga                Dl Alin Saidac


 


 

Nr. 4 a fost alocat Procurii acordate de către Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu, Dlui Filip-Lucian Iorga, în data de 16 iulie 2009.

Inapoi