Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Şedinţele fundaţiei - Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 3 / 4.06.2009

Fundaţia Culturală Erbiceanu, Nr. 3 / 4.06.2009 (numărul 2 a fost rezervat Regulamentului de ordine interioară al Fundaţiei Culturale Erbiceanu)                                             

 

 

                                                        PROCES-VERBAL

 

                                    A doua şedinţă a Fundaţiei Culturale Erbiceanu

 

Participanţi:

Dl Neagu Djuvara

Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu

Dl Filip-Lucian Iorga

Dl Alin Saidac

Dra Oana Crăciun (invitată)

Dl Ştefan Gologăneanu (invitat)

 

 

Ordinea de zi:

 

- Preşedintele Fondator, Dl Constantin Erbiceanu, prezintă situaţia financiară a Fundaţiei  şi planurile de viitor.

- Domnişoara Oana Crăciun prezintă propunerile de documente-tip, necesare pentru desfăşurarea activităţilor Fundaţiei.

- Dl Filip-Lucian Iorga, vicepreşedintele Fundaţiei, a prezentat Fundaţia Culturală Erbiceanu la Radio 3 Net, în data de 26 mai 2009.

- Dl Alin Saidac va publica un articol despre familia Erbiceanu, în ziarul Observatorul din Canada.

 

Se trece la următoarea secţiune a şedinţei, cu discutarea activităţilor prevăzute în cadrul Planului Anual pe anul 2009 al Fundaţiei. Evoluţia proiectelor este prezentată de Dl Filip-Lucian Iorga:

- Acordarea Premiului Constanţa Erbiceanu, în valoare de 2500 EUR, în cadrul Concursului Internaţional George Enescu – Secţiunea Pian, celui mai bine clasat concurent român. Premiul urmează să fie acordat de juriul concursului şi decernat de Preşedintele Fundaţiei. Se propune şi se acceptă acordarea unei diplome speciale, cu sigla Fundaţiei, cu ocazia acestui eveniment. Pentru o bună organizare a premierii, Dl Mihai Constantinescu, directorul ARTEXIM, va fi contactat de către membrii Fundaţiei, după data de 15 august 2009. Conform înţelegerii, Fundaţia beneficiază deja de o pagină de prezentare, în cadrul site-ului internet al Concursului Internaţional George Enescu. Dl Constantin Laurenţiu Erbiceanu va decerna  personal premiul, în cadrul Galei Laureaţilor concursului, pe data de 6 septembrie a.c. 

-  Comitetul redacţional al Revistei Erasmus a finalizat cuprinsul numărului 15, care va include şi câteva materiale de prezentare a Fundaţiei Culturale Erbiceanu (Argumentul Preşedintelui Fondator, prezentarea activităţilor Fundaţiei, scurte biografii ale membrilor mai importanţi ai familiei). De asemenea, cuvântul introductiv al revistei va fi scris de către Dl Filip-Lucian Iorga. În acest moment este în curs căutarea unei tipografii, pe care Fundaţia urmează să o sponsorizeze cu 500 EUR pentru tipărirea revistei.

- Dl Ştefan S. Gorovei a acceptat donaţia în valoare de 300 EUR, din partea Fundaţiei Culturale Erbiceanu, către Institutul Român de Genealogie şi Heraldică Sever Zotta din Iaşi.

- La iniţiativa Preşedintelui Fondator, au fost iniţiate discuţii cu Dl Leonidas Rados, doctor în istorie, cercetător în cadrul Institutului A. D. Xenopol de la Iaşi, specializat în istoria comunităţii elene din România, bun cunoscător al limbii greceşti, în vederea realizării, în următorii ani, a unei monografii dedicate biografiei şi analizei detaliate a operei academicianului Constantin Erbiceanu. Fundaţia Culturală Erbiceanu va sprijini eforturile de cercetare ale Dlui Rados şi tipărirea lucrării. Dl Leonidas Rados a vizitat sediul Fundaţiei, în data de 29 aprilie a.c., a avut o discuţie cu Preşedintele Fondator şi cu Vicepreşedintele Fundaţiei şi a studiat câteva dintre documentele aflate în Arhiva istorică Erbiceanu.

- Dl Filip-Lucian Iorga a luat legătura cu Dl Narcis Dorin Ion, pentru găsirea şi publicarea amintirilor Luciei Erbiceanu (născută Culianu).

- De viitorul site internet al Fundaţiei se vor ocupa Dnii Filip-Lucian Iorga şi Ştefan Gologăneanu (expert IT). Dl Gologăneanu va alege o firmă specializată în grafică, pentru realizarea site-ului. 

 

 

 

 Semnează:

 

 Dl Constantin  Laurenţiu Erbiceanu                 Dl Filip-Lucian Iorga                Dl Alin Saidac

Inapoi