Fundaţia culturală

Erbiceanu

Home | Link-uri | Trimite-ne un e-mail
ArgumentCuvântul preşedintelui de onoareObiectiveDocumenteActivităţiIstoria familieiEchipaContactŞtiriFoto

Fundaţia Culturală Erbiceanu

Fundaţia Culturală Erbiceanu a luat fiinţă la sfârşitul anului 2008, la iniţiativa inginerului Constantin Laurenţiu Erbiceanu, strănepotul istoricului Constantin Erbiceanu (1838-1913), nepotul eroului anticomunist Ion Flueraş (1882-1953) şi înrudit cu familii precum Buiucliu, Popovici-Bâznoşanu, Eliade, Zarifopol, Culianu, Densuşianu, Zappa, Malaxa, Polizu, Perdikides, Catacaz, Bastaki, Climis, Macarovici, Missir, Tatos etc.
Inapoi